Wollegras 5, 8471 WH, Wolvega 0561-700228 info@lanpoint.nl

Single Blog

  • Home
  • Wat is een Wifi meting en waarom zou ik deze laten uitvoeren?
Lanpoint Wifi Meting

Wat is een Wifi meting en waarom zou ik deze laten uitvoeren?

Een betrouwbaar Wifi-netwerk is tegenwoordig essentieel voor bedrijven. Of het nu gaat om medewerkers die online moeten kunnen werken, klanten die toegang willen hebben tot internet, of apparatuur die met elkaar moet communiceren – een stabiel draadloos netwerk is een must. Toch zijn er situaties waarin het Wifi-signaal zwak is, wegvalt of storingen vertoont. In zo’n geval kan een Wifi meting (ook wel Site Survey genoemd) uitkomst bieden.

Wat is een Site Survey?

Een Site Survey is een uitgebreide analyse van het draadloze netwerk. Tijdens deze meting wordt gekeken naar de sterkte en stabiliteit van het Wifi-signaal op verschillende locaties. Zo worden dode zones (gebieden zonder of met zwak signaal) geïdentificeerd, maar ook gebieden met veel storing of interferentie. Daarnaast geeft de meting inzicht in externe factoren die het draadloze signaal kunnen beïnvloeden, zoals metalen structuren, andere draadloze netwerken, of grote obstakels.

Waarom is een Wifi meting belangrijk voor bedrijven?

Voor bedrijven kan een Wifi meting van groot belang zijn. Hier zijn enkele redenen waarom:

  1. Betrouwbaarheid: Een stabiel Wifi-netwerk zorgt voor een hogere productiviteit en tevredenheid bij zowel medewerkers als klanten. Niemand wil dat het internet plotseling wegvalt tijdens een belangrijk videogesprek of online transactie.
  2. Identificatie van problemen: Door een meting uit te voeren, kunnen specifieke problemen worden geïdentificeerd. Dit kan variëren van fysieke obstakels tot interferentie van andere apparatuur. Met deze informatie kan het netwerk worden geoptimaliseerd.
  3. Efficiënte oplossingen: Met de resultaten van de meting kan een gericht plan worden gemaakt om het netwerk te verbeteren. Dit kan betekenen dat er extra access points worden geïnstalleerd, of dat bestaande apparatuur wordt verplaatst voor een betere dekking.
  4. Kostenbesparing: Een slecht functionerend netwerk kan leiden tot onnodige kosten, zoals verloren werktijd of investeringen in onnodige apparatuur. Met een Wifi meting wordt precies duidelijk wat er nodig is om het netwerk optimaal te laten functioneren.
Wifi Meting Heat Map

In de praktijk

Onlangs heb ik bij een bedrijf in Wolvega een meting uitgevoerd vanwege klachten over een wegvallend Wifi-signaal op het buitenterrein. Door de meting konden we duidelijk zien waar het signaal zwak was en wat de mogelijke oorzaken waren. Met deze informatie wordt een rapport opgesteld om de dekking te verbeteren en de verbindingsproblemen op te lossen.

Een Wifi meting is dus niet alleen een nuttige, maar vaak ook een noodzakelijke stap om te zorgen voor een betrouwbaar draadloos netwerk. Of het nu gaat om een klein bedrijf of een groot industrieterrein, de voordelen van een goed functionerend Wifi-netwerk zijn duidelijk. Als u denkt dat uw bedrijf baat zou kunnen hebben bij een Wifi meting, neem dan contact op. Ik help u graag om het beste uit uw draadloze netwerk te halen.